Megyei hírek – Archívum

 

Papszentelés a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében

Bosák Nándor debrecen–nyíregyházi püspök június 20-án, szombaton 10 órakor Bancsi Zoltán és Gyetkó László diakónusokat pappá, Földes Gábor és Törös Ádám akolitusokat diakónussá szenteli Nyíregyházán a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban.

 

Keresztény bál a TÁG-ban

2008. november 22-én -immár hagyományosan- a debreceni Tóth Árpád Gimnázium (Debrecen Szombathi István u. 12.) rendezi a megyei keresztény bált. A belépő 2000 Ft, s ahogy az előző években, reméljük idén is lesznek egyházközségeinkben olyanok, akik a megye katolikusaival összeismerkedve akarnak mulatni. Jó szórakozást kívánunk minden bálozónak!

 

A Mária Rádió pályázatot hirdet

A magyar, az erdélyi, a felvidéki Mária Rádió, a Szent István Rádió, valamint az Európa Rádió zenei pályázatot hirdet az alábbi kategóriákban:

– lélekemelő instrumentális darabok
– a magyar istenes költészet darabjainak megzenésítése,
– magyar istenes népénekek világának mai feldolgozása,
– nemzetközi istenes dal és zenei kincs magyar nyelvű adaptációja,
– bibliai történetek és mondanivalók feldolgozása és megzenésítése,
– istenes népdalkincs korszerű feldolgozása.

Szeretnénk, ha a zenei alkotóerő most a Biblia ökumenikus évében a magyar istenes és biblikus tartalmú zene új hullámát indítaná el. A zenei közízlést szeretnénk formálni a magyar hagyományok és az Istenes tartalom fókuszba állításával. A zenei pályázat missziós célokat követ: a zenével el tud jutni szélesebb körben Isten hívása az emberekhez.

További részletek és jelentkezés a www.mariaradio.hu/zenepalyazat internetes oldalon találhatók.

A pályázati határidő: 2008. december 8.

 

A tökéletesek és igazak ünnepe

Az ünnep célja, hogy az összes szentet – nemcsak azokat, akiket az Egyház hivatalosan szentnek nyilvánított – egy közös napon ünnepeljük. Az ünnepi mise könyörgése ki is nyilvánítja: „Mindenható örök Isten, ki megadtad nekünk, hogy egy napon ünnepelhessük minden szented dicsőségét, arra kérünk, hogy sokszoros közbenjárásukra bőven áraszd reánk irgalmasságodat”

Az ünnepet Keleten már 380-ban megtartották, és az összes vértanúra emlékeztek ezen a napon. A nyugati egyház liturgiájába IV. Bonifác pápa vezette be, aki 609-ben megkapta a pogány istenek tiszteletére épült római Pantheont, és május 13-án felszentelte Mária és az Összes Vértanúk tiszteletére. III. Gergely pápa (731-741) a „Szent Szűznek, minden apostolnak, vértanúnak, hitvallónak és a földkerekségen elhunyt minden tökéletes, igaz embernek” emléknapjává tette. IX. Gergely pápa (827-844) helyezte november 1-jére az ünnepet.

Mindenszentek napja hazánkban 2001 óta újra munkaszüneti nap.

 

Halottak napja – november 2.

A halottak tisztelete az emberiség életéhez hozzátartozó és vele egyidős cselekedet. Ennek minden nép a maga módján tesz eleget. Az Egyház ősi gyakorlata, hogy imádkozik a megholtakért.

Az ünnep mai formája a bencés szerzetesektől származik, akik már a 10. században ezen a napon emlékeztek meg az összes megholtról. Az Egyház élő hittel terjeszti bizakodó kérését a Mindenható elé: „add kegyelmedet elhunyt gyermekeidnek, hogy a földi élet halandóságát legyőzve örökre szemlélhessenek téged, aki alkottad és megváltottad őket”.

Sok helyen már Mindenszentek ünnepének estéjén megemlékezést tartanak a megholtakról.

A gyászmisék prefációi az örök életről és a dicsőséges feltámadásról szólnak: „A boldog feltámadás reménye Krisztusban ragyogott föl nekünk, és így, bár szomorít a halál kényszere, az ígért örök élet megvigasztal minket. Mert híveid élete, Urunk, megváltozik, de meg nem szűnik, és amikor halandó testünk enyészetnek indul, lelkünket a mennyben örök otthon várja.”

E napon sokszor fohászkodunk: „Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik!”

Budapest, 2008. október 31.

 

November 1-jei megemlékezések

Hajdúböszörmény
9:00 órakor a régi római katolikus temetőben
14:00 órakor ökumenikus megemlékezések a köztemetőben

Balmazújváros
14:00 órakor a köztemetőben

Nagyhegyes
11:00 órakor a köztemetőben – illetve kitelepítettek emlékére emléktábla szentelés is lesz

Hortobágy
15:30 órakor a temetőben

Sírokon át remélni

Ismét megtapasztalhatjuk az idő múlását és körforgását. Eljött az ősz, megkezdődhet az idő felkészülni a betakaritás fáradalmainak kipihenésre, rövidebbek a nappalok, hosszabbak az éjszakák, és sok idő lesz a gondolkodásra. Különösen most halottak napja környékén a gondolkodásunk tárgya nem más, mint kínzó fájdalom szeretteink hiánya miatt, és újra előjönnek az emlékek, amelyek felszakítják a begyógyulni készülő sebeinket. Előkerülnek a fényképek, vagy hangot és cselekvést megjelenítő egyéb felvételek, amelyek még jobban kialakítják az érzést; hiányzol!

És ez arra késztet, hogy kimenjünk a temetőbe, ahol találkozhatom vele. Kivétel nélkül ez a cél, találkozni, beszélgetni, és a síremléket megsimogatni. Ugyan azokat az eszközöket használjuk, mint amit megtettünk életében is. Vágyni, hogy láthassam, megérinthessem és elmondjam gondolataimat, érzéseimet.

Kint a temetőben nem kapok viszonzást, de mégis megkönnyebbülten jöhetek haza, mert amiért kimentem, megélhettem.

Az Isten hittel bíró ember számára pedig egy tartalommal bővül ezeknek, a cselekvéseknek a sora, mert imába foglalja gondolatait, és rábízza halhatatlan lelkét arra, Akiben szeretve hisz. És éle benne a vágy, hogy saját halála után újra találkozzanak.

Ne sajnáljuk az időt arra, hogy emlékezzünk, és átéljük, amit az emlékezéssel szeretnénk. És legyen a temető látogatása meghitt, csendes és szép. Sokan ilyen vágyakkal indulnak el a temetőbe elhelyezni virágaikat, és meggyújtani gyertyáikat. És elvárják, hogy türelmet, megértést és udvariasságot kapjanak. Még élők, így vigyázzunk egymásra, és a temető csendjére.

Római katolikus szertartás szerint most is közös imádkozásra hívok mindenkit, aki szeretné Isten elé vinni gondolatát, és hallani szeretne valamilyen reményt abból az üzenetből, amit tanuk írtak meg Jézus feltámadásáról a Bibliában.

Halottak napi megemlékezés a köztemetőben november 1-én 14.00 órakor lesz a ravatalozó közelében lévő kereszt mellett. Utána este 17.00 órakor szentmisét mutatunk be a város elhunytjaiért.

 

„Amit a koporsóba rejtünk,

a földi ruha,

amit szeretünk, megmarad

az örökkévalóságban.”

/régi sírfelirat/

 

Pankotai József plébános

 

Biblia-ismereti vetélkedő

A gyöngyösi Ferences Plébánia a Biblia éve alkalmából internetes Biblia-ismereti vetélkedőt indított. Az első forduló vége: 2008. február 23. 24h00.

 

Hajdúböszörményi Római Katolikus Egyházközség története

Megjelent Hegede Éva és Hegede Ágnes által szakdolgozatként elkészített: Hajdúböszörményi Római Katolikus Egyházközség története című kiadvány.

A könyv megjelenését Kiss Attila – Hajdúböszörmény város polgármestere – személyes anyagi támogatásával tette lehetővé.

A könyv megvásárolható a hajdúböszörményi városi könyvtárban és a templomban. Az eladásából befolyó bevételt templomunk fejlesztésére fordítjuk.

Bosák Nándor Püspök Úr ajánlása:

Jó szívvel ajánlom a kedves olvasó figyelmébe Hegede Éva és Hegede Ágnes: A hajdúböszörményi római katolikus egyházközség története c. munkáját. Az egyik szerző, Éva, a Szegedi Hittudományi főiskolán szerzett hittanári képesítést. Ott kapta a feladatot, hogy szakdolgozatában feldolgozza annak az egyházközségnek történetét, ahol gyermekkorát és fiatal éveit töltötte. Témavezetője és a munkában segítője Pintér Gábor adjunktus volt. A könyv, amit most az olvasó kezében tart, a szakdolgozat átdolgozott változata.
Egy-egy közösség, család, település vagy egyházközség történetének feldolgozása azokra az értékekre irányították a figyelmet, melyek gazdagították múltunkat, történelmünket kicsiben és nagyban egyaránt. Ha az Egyház, vagy a nemzet történetét egy színes szőtteshez hasonlítjuk, akkor azt kell mondanunk, hogy abban nemcsak a nagy és kimagasló eseményeknek van helye, hanem a szerényebbeknek, a mindennapiaknak is, mert ezek adják a teljes képet. Ahogyan az egyes emberek, családok, közösségek élik a maguk életét, vívják küzdelmeiket, azáltal építik az egészet, a társadalmat, az egyházat. Ilyen értelemben tanulságos ez a munka is. A hajdúböszörményi római katolikusok egyházközsége rendkívüli és nagy eseményekkel nem dicsekedhet, de előttünk áll egy közösség mindennapi története, ahol nehéz körülmények között is, de a hívek tenni akarásával, a lelkipásztorok fáradhatatlan munkája eredményt hozott és épült, gyarapodott a közösség. Ez bátorítás a jövőre nézve is.
Hajdúböszörmény, az 1993-ban alapított Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyéhez tartozik. Az új egyházmegye megszületésével azt a feladatot kaptuk, hogy Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék területén élő katolikusokat egy egyházmegyei közösségbe fogjuk össze, és szolgáljuk az emberek üdvösségét. Az egyházmegye egyházközségekből épül fel, és ha megismerjük az előttünk járók életét, küzdelmeit, helytállását, magunk is bátorítást nyerünk mostani feladatunkhoz. Nevezetesen, hogy megőrizzük, és megújítsuk azt, amit örökségként kaptunk az épületekben, a lelkiekben, és kitartóan építsük Isten élő templomait magunkban és embertársainkban.
Kívánom, hogy ez a mű kedves fogadtatásra találjon, miközben emléket állít a múltnak, s legyen bátorító a jövőre. Kívánom, hogy egyre több egyházközség kövesse a példát, felkutatva és bemutatva saját múltját, történetét. Debrecen, 2007. október 8. Magyarok Nagyasszonyának ünnepén.

Bosák Nándor
debrecen-nyíregyházi püspök
A könyv tartalomjegyzéke:

egytort2

 

Elgondolkodtató

Sátán összehívta a démonokat a világ minden tájáról.

A megnyitó beszédében ezt mondta:”Nem tarthatjuk vissza a keresztényeket attól, hogy eljárjanak istentiszteletre. Nem tarthatjuk vissza Őket attól, hogy olvassák a Bibliájukat és hogy tudják az igazságot. Még csak attól sem, tarthatjuk vissza Őket, hogy egy bensõséges kapcsolatot alakítsanak ki a megváltójukkal. Ha egyszer megszerezték ezt a kapcsolatot Jézussal, megtört a hatalmunk felettük. Úgyhogy engedjétek, hogy elmenjenek istentiszteleteikre. Engedjétek, hogy magukhoz vegyék az úrvacsorát, de lopjátok el az idejüket annyira, hogy ne legyen idejük arra, hogy igazi kapcsolatot alakítsanak ki Jézus Krisztussal.”

“Ezt akarom tenni”, mondta a Sátán.

“Eltéríteni őket attól, hogy megragadják a kapcsolatot a Megváltójukkal és fenntartsák ezt az éltető kapcsolatot egész napon át!” “Hogyan tegyük ezt?” – kiabálták a démonjai.

“Kössétek le őket az élet mellékes dolgaival és találjatok ki számtalan cselt, amikkel lefoglalhatjátok a gondolkodásukat”, -válaszolta õ. Kísértsétek őket arra, hogy költsenek, költsenek, költsenek és kérjenek kölcsön, kérjenek kölcsön, kérjenek kölcsön. Győzzétek meg a feleségeket, hogy dolgozzanak hosszú órákat és a férjeket, hogy dolgozzanak 6-7 napot egy héten, 10-12 órát egy nap, így megengedhetik maguknak az üres életformát. Tartsátok vissza Őket attól, hogy időt töltsenek a gyerekeikkel. Ahogy a családok darabokra hullnak, hamarosan, az otthonaik többé nem lesznek biztonságos menedékek a munka nyomása alól! Stimuláljátok túl az agyukat, hogy ne legyenek képesek meghallani azt a ‘halk, szelíd hangot. Csábítsátok Őket arra, hogy kapcsolják be a rádiót vagy a magnót, amikor vezetnek Hagyják bekapcsolva a tévét, videót, CD lejátszót és a számítógépet az otthonaikban folyamatosan. Gondoskodjatok arról, hogy minden üzletben és étteremben a világon ne biblikus zenét játsszanak folyamatosan. Ez majd bezsúfolódik az agyukba és megtöri a kapcsolatot Krisztussal. Töltsétek fel a dohányzóasztalokat magazinokkal és újságokkal. Nyomjátok bele az agyukba a híreket 24 órán keresztül.Törjetek be a vezetés perceibe hirdetőtáblákkal.Árasszátok el az e-mail postafiókjaikat szeméttel, katalógusokkal, amikből online lehet rendelni, sorsolásos játékokkal és mindenféle hírlevéllel és promóciós ingyenes ajánlatokkal, szolgáltatásokkal és hiú reménnyel. Tetessetek sovány, gyönyörû modelleket a magazinokba és a tévébe, hogy a férjek azt higgyék, hogy a külső szépség a fontos és aztán elégedetlenekké váljanak a feleségükkel. Tartsátok fáradtan a feleségeket olyannyira, hogy ne tudják éjjel szeretni a férjüket. Adjatok nekik fejfájást is! Ha nem adják meg a férjüknek azt a szeretetet, amire szüksége van, hamarosan máshol fogják azt keresni. Ez jó hamar szétszakítja a családokat!

Adj nekik télapót, hogy eltérítsd Őket attól, nehogy megtanítsák a gyerekeiknek a karácsony igazi jelentését.
Adj nekik húsvéti nyuszit, így nem fognak beszélni az Õ feltámadásáról és a bűn és a halál feletti hatalmáról.
Még ha el is utaznak pihenni, tegyetek arról, hogy hajszolják ott is túl magukat, hogy kimerülten térjenek vissza.Tartsátok Őket túl elfoglaltan ahhoz, hogy kimenjenek a természetbe, és Isten teremtményeit csodálják. Küldd el Őket inkább vidámparkokba! Sporteseményekre, színdarabokra, koncertekre és moziba. Tartsátok Őket elfoglaltan, elfoglaltan, elfoglaltan! És amikor lelki találkozóra mennek, nyugtalan lelkiismerettel fognak távozni. Zsúfoljátok tele az életüket sok jó kifogással, hogy ne legyen idejük keresni Jézus hatalmát. Így egy idő után a saját erejükbõl fognak dolgozni, fel fogják áldozni az egészségüket és a családjukat egy elég jó cél érdekében.

‘Működni fog! Működni fog!’

Mekkora terv volt!

A démonok buzgón indultak teljesíteni a megbízatásukat, hogy a keresztények minél kevesebb időt hagyjanak Istenre és a családjaikra szerte a világon, hogy a Feltámadás ünnepe a nyúl és tojás ünnepe legyen, és hogy minél kevesebb idejük maradjon arra, hogy meséljenek
másoknak arról, hogy Jézus hatalma hogyan változtatta meg az életüket.

Azt hiszem, a kérdés az, hogy sikeres volt Sátán ebben a cselben?

Döntsd el te magad!

 

Gyászjelentés

icus_kicsi

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett testvérünk Varga Ilona, ifjúsági csoportunk tagja, képviselőtestületi tagunk életének 24. évében váratlan hirtelenséggel elhunyt.

“Ez nem végleges búcsú…

Igaz, hogy most ti, engem temettek.
Én azért most is, itt vagyok veletek!
Lélekben, egy másik dimenzióban.
Januárban, esőben, hóban, fagyban.”

Szeretett testvérünk temetése 2008. január 8-án kedden 12 órakor, római katolikus szertartás szerint a balmazújvárosi köztemetőben lesz.

 

Imádság az egyházközségek megújulásáért

Mindenható és irgalmas Isten, ég és föld Teremtője és a mi szerető Mennyei Atyánk! Áldunk, és dicsőítünk Téged! Kérünk Téged, töltsd be fényeddel egyházközségünket, amit most neked ajánlunk, hogy itt minden gyermeked otthonra találjon, megismerjen, és egyre jobban szeressen Téged! Legyen meg a Te szent akaratod mindannyiunk életében és egyházközségünkben is!
Úr Jézus Krisztus, Testvérünk és Mesterünk! Imádunk és magasztalunk Téged! Te ismered örömeinket, fájdalmainkat, sikereinket, kudarcainkat, terveinket és vágyainkat. Áldd meg mindazokat, akik keresik az igazságot, és add, hogy Benned minél többen rátaláljanak! Engedd, hogy felismerjünk Téged, mint Megváltónkat és Üdvözítőnket! Adj nekünk vágyakozást és reményt egy Istenben gyökerező élet után! Segíts, hogy döntsünk Melletted, és kövessünk Téged! Adj halló fület és készséges szívet, hogy meghalljuk szavad és engedelmeskedjünk kéréseidnek! Onts erőt és bátorságot mindazokba, akik országod eljöveteléértfáradoznak!
Szentlélek, Szeretet, Imádság és Egység Lelke! Szükségünk van Rád, hívunk Téged, jöjj el! Áradj ki gazdagon Egyházadban itt és most! Készíts fel minket, hogy befogadhassuk ajándékaidat, melyekkel el akarsz halmozni minket! Vezess bennünket indításaiddal, hogy mindig a közösség javára használjuk őket!
Szűz Mária, Édesanyánk! Rád bízzuk magunkat, családjainkat, közösségeinket, egyházközségünket, a szegényeket és a betegeket! Vezess bennünket egyre közelebb szeretett Fiadhoz! Könyörgünk papjainkért, szeretett gyermekeidért és különös védelmedet kérjük rájuk. Szent Erzsébet, Szent Imre és összes magyar szentjeink, akik különös módon megismertétek és megéltétek Isten Igéjét, imádkozzatok értünk, hogy Isten országa egyre inkább élővé és láthatóvá váljék bennünk és általunk! Szent Mihály arkangyal és összes szent angyalok, védelmezzetek és segítsetek bennünket, hogy hűségesen teljesíthessük Isten akaratát! Ámen.