A hét ünnepe: Nagyboldogasszony, azaz Szűz Mária mennybevétele

A Magyar Katolikus Lexikon szerint augusztus 15-e Mária halálának, illetve test szerinti mennybevitelének ünnepe. Az ősegyházig visszanyúló hagyomány szerint a Megváltó édesanyjának, Máriának a holttestét nem engedte át a földi enyészetnek, hanem röviddel halála után föltámasztotta és magához emelte a mennyei dicsőségbe. Ezt a népi jámborságban is évszázadokon át öröklődő nézetet XII. Pius p. a Munificentissimus Deus kezdetű bullájában dogmai rangra emelte (1950).
Ezzel voltaképpen elismerte a szakrális folklórhagyomány élőszavas tanúságtételét is. Jeruzsálemben ugyanis már az 5. század elején ünnepelték Mária halála napját (átmenetelnek, születésnapnak vagy elszenderedésnek [dormitio] nevezték). A 6. században a keleti egyházban mint Mária mennybevitele vált általánossá Dormitio sanctae Mariae néven. Nyugaton a 7. századtól terjedt el, s a 8. századtól mint Mária mennybevitele, Assumptio beatae Mariae szerepel a kalendáriumokban. I. Sergius tette Rómában hivatalos ünneppé. Hamarosan vigíliát, 866-1955. között oktávát csatoltak hozzá. 1950-ben az Assumptio dogmájának kihirdetése tovább emelte az ünnep fontosságát, 2003 óta pedig a Szeplőtelen Fogantatás (dec. 8.) napja mellett a másik kötelező Mária ünnep.

Az ünnep rangját mutatja, hogy a magyar egyházban azon főünnepek közé tartozik, melyeken- a vasárnapokon és vasárnapra eső ünnepeken kívül – is kötelező a szentmisén való részvétel és – lehetőség szerint – a munkaszünet. A főünnepeket egyébként “méltó és igazságos” szentmisével, zsolozsmával, ünnepi imádságokkal megtartani, így aki teheti, kérjük, vegyen részt templomunkban a szombat reggeli szentmisén!

Hirdetések VIII. 10-16.

A héten a szentmisék rendje az alábbiak szerint alakul:
Szerdán 7:30-kor,
Pénteken 17:00-kor,
Szombaton 7:30-kor,
Vasárnap 10:30-kor kezdődik a szentmise.

Szombaton Nagyboldogasszony főünnepe, kötelező a szentmisén való részvétel és – lehetőség szerint – a munkaszünet.

Augusztus 20-án csütörtökön templomunk udvarán tartják a városi Szent István napi ünnepséget, várhatóan ökumenikus istentisztelettel és kenyérszenteléssel. A pontos programot később közöljük.

Templombúcsúnkat erre tekintettel augusztus 23-án vasárnap, 10:30-kor kezdődő szentmisénken tartjuk, melyre szeretettel hívunk minden érdeklődőt, más egyházközségekből is.
A szentmise után a templom udvarán – rossz idő esetén az iskola épületben – agapét tartunk, melyre sütemény felajánlásokat hálásan fogadunk.
Kérjük a kedves híveket, hogy a templom takarításában, díszítésében is minél többen vegyünk részt a szép ünnepi alkalmakra készülve!

Hirdetések VIII. 3-9.

A héten a szentmisék rendje az alábbiak szerint alakul:

Szerdán 7:30-kor,

Pénteken 17:00-kor,

Vasárnap 10:30-kor kezdődik a szentmise.

Pénteken első pénteki ájtatosságot tartunk,

Vasárnap a szentmisét követően folytatódnak a bérmálásra felkészítő oktatások.

A Szent László Imaszövetség májusi hírei

Az egyházmegye papjaiért, új papi és szerzetesi hivatásaiért alapított imaszövetség tagjai májustól a világosság rózsafüzérével folytatják imádságukat.

Az e havi titok a következő: Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.

A szövetség tagjainak vállalásai közé tartozik az első csütörtöki szentségimádáson való részvétel, melyet a vírushelyzet miatt áprilisban nem teljesíthettek. Annál nagyobb öröm volt, hogy május 7-én egész napos szentségimádást tartottak a Szent Anna Székesegyházban, így sokaknak ez lehetett a május 4-i nyitást követő első templomban végzett imádsága.

Újra vannak szentmisék templomunkban!

Az MKPK május 1-i közleménye alapján a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében is újra tartanak templomi szentmiséket május 4-től.

Templomunkban így már két vasárnapi szentmisén vehettek részt a hívek, melyeket mindkét alkalommal alapos fertőtlenítés előzött meg. Ez egyébként a továbbiakban előírás és elvárás, így önkéntesek jelentkezését várjuk az elvégzésére.

A közeljövőben még csak a vasárnap 10:30-kor kezdődő szentmise megtartása várható, s fontos, hogy a hívek az általánosan érvényben lévő higiénés, távolságtartási előírások mellett vegyenek részt rajtuk.

Az alábbiakban Palánki Ferenc püspök atya körlevelét adjuk közzé:

“A koronavírus-járvány hazánkba történt betörése után és a további fertőzés elkerülése érdekében meghozott korlátozások (vö. a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Körlevelei, 2020/II., 204/2020) részleges feloldásáról – összhangban a Kormány rendeletével (vö. 168/2020), a MKPK iránymutatásával és nagyszámú hívő kérésére – egyházmegyénkben a következő rendelkezéseket léptetem hatályba 2020. május 04-től. Nyomatékosan kérem a papság és a hívek részéről ezek betartását:

1. Gyermeki bizalommal és teljes reménységgel esedezzünk továbbra is az élő Istenhez egyéni és közösségi imáinkban a járvány megszűnéséért és minden érintettjéért, és híveinket is bátorítsuk erre.

2. Templomainkat tartsuk nyitva napközben, hogy a hívek egyénileg betérhessenek imádkozni és szentségimádásra. Kérem továbbra is a szenteltvíztartók használatának mellőzését. A szentmisék után a templom padjait, székeit töröljék át fertőtlenítővel.

3. A beteg és idős híveinket kérjük arra, hogy önmaguk és mások védelmében még ne jöjjenek templomi közösségbe. Ők továbbra is az online közvetítéseken, vagy a médián keresztül kapcsolódjanak be a szentmisékbe, szertartásokba. Otthonuk legyen még templomuk.

4. Húsvét 4. hét hétfőjétől (május 04.) újra a hívő nép személyes részvételével ünnepelhetjük a szentmisét a következő iránymutatások betartása mellett, amelyek biztosítása érdekében vonjunk be alkalmas segítőket.

A gondjainkra bízottakért érzett felelősségtől vezérelve a szentmisék és szertartások egész idején minden résztvevő számára:

kötelező a kijelölt, egymástól elkülönített ki- és bejáratot használni, ahol ez megoldható, de mindenképpen kerüljék el a csoportosulást;

kötelező a templomban a szájat és orrot eltakaró eszközt (védőmaszkot, sálat, kendőt) viselni (a miséző papot és a kántort kivéve);

kötelező a templomba érkezéskor a kézfertőtlenítés, vagy a magával hozott, vagy a templom bejáratánál kihelyezett fertőtlenítőszer használatával;

kötelező egymástól 1,5-2m távolságban úgy elhelyezkedni, hogy csak minden második padban vagy széksorban foglalhatnak helyet; az egy háztartásban élő családtagok ülhetnek egymás mellett. (A személyek közötti távolság és a templom méretei meghatározzák a résztvevők maximális létszámát.)

A szentmiséken továbbra is el kell hagyni a békeköszöntést kézfogással.

A nyelvre és a két szín alatti áldoztatás továbbra sem engedélyezett.

A kézbe áldoztatás rendje: A miséző pap áldozása után és az áldoztatás megkezdése előtt végezzen kézfertőtlenítést, ugyanígy tegyen az áldoztatásban segítő akolitus is.

A hívek egymástól 1,5-2m távolságot megtartva és védőmaszkban járuljanak szentáldozáshoz úgy, hogy mindkét kezüket — amennyire hosszan csak lehet — nyújtsák előre (ugyanígy tegyen az áldoztató pap, ill. akolitus), néhány lépést tegyenek oldalra, igazítsák a szájmaszkot az álluk alá és így vegyék magukhoz az Oltáriszentséget, utána visszaigazított szájmaszkkal menjenek a helyükre.

A perselyadományokat távozáskor helyezzék a kosarakba a kijáratnál, kerülve a csoportosulást.

Hívjuk fel híveink figyelmét arra, hogy banki átutalással is eljuttathatják perselyadományukat vagy más célú támogatásukat.

5. Az Egyházi Törvénykönyv előírásai szerint az egyházmegyénk területére korábban megadott felmentést a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól (vö. a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Körlevelei, 2020/II., 204/2020; CIC 87. k. 1. §., 1245. k.) továbbra is érvényben hagyom, főleg a magas járványkockázati korosztályba tartozó hívek védelmében.

6. Tekintettel a fennálló járványügyi helyzetre továbbra is érvényben hagyom az általános feloldozás megadását (vö. a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Körlevelei, 2020/II., 204/2020; CIC 961–963. k.). A fülgyónásra vonatkozóan pedig kérem, hogy a hívek gyóntatása még ne történjen gyóntatószékben. A gyóntatószék helyett egy erre alkalmas, sok légköbméterű helyiséget használjunk a gyóntatáshoz, maszkban és kellő távolságot tartva.

7. Gyermekkeresztelés tartható a megkövetelt egészségügyi távolság és a szükséges higiénés előírások leggondosabb követésével.

8. Az elsőáldozás, bérmálkozás megtartását tervezzük a járvány megszűnése utáni időszakra.

9. Az esketésre is érvényesek a szentmisékre vonatkozó előírások.

10. A betegellátás és a rendkívüli áldoztatás tekintetében mindenben kövessük az állami járványügyi előírásokat.

11. A temetést egyszerű formában és röviden végezzük a sírnál, a ravatalozó mellőzésével.

12. Pappal vagy pap nélkül vezetett minden templomi közösségi imádságon (rózsafüzér, litánia és szentségimádás) részt vehetnek híveink a megkövetelt egészségügyi távolság és a szükséges higiénés előírások leggondosabb követésével.

13. Paptestvéreim bölcs megfontolására bízom a kis létszámú egyházközségi hitéleti összejövetelek megtartását, ugyanígy a szabadtéri szentmisék lehetőségét, a megkövetelt egészségügyi távolság és a szükséges higiénés előírások leggondosabb követésével.

Kérem Paptestvéreimet, hívják fel híveink figyelmét a lehető legtöbb csatornán ezekre a változásokra.
A hatóságokkal továbbra is működjünk együtt mindenben, és tartsuk be az általuk adott általános irányelveket.
Tevékeny és találékony lelkipásztori gondossággal figyeljünk egymásra, főleg segítségre szoruló, beteg és idős testvéreinkre.

A Boldogságos Szűz Mária, Szent József és Szent László király, egyházmegyénk védőszentje közbenjárását kérve, főpásztori áldással:

Debrecen, 2020. május 1. Szent József, a munkás emléknapján

+ PALÁNKI Ferenc
debrecen-nyíregyházi
megyéspüspök”

Ünnepi szentmiséink a helyi médiában

Nagy örömmel tudatjuk a testvérekkel, hogy húsvéti szentmiséinket, a hajdúböszörményi televízió munkatársainak hála, az alábbiak szerint követhetjük majd:

  • Nagyszombati feltámadási mise 18 órától élőben a Szabadhajdú Facebook oldalán,
  • Húsvét vasárnapi szentmise 12 órától felvételről a városi tévében,
  • Húsvét hétfői szentmise 10 órától a városi tévében.

A szentmiséket Szenes József atya celebrálja. Előre is külön köszönetet mondunk Takács Benedek testvérünknek a technikai megvalósításért!

Készüljünk lélekben elcsöndesedve a nagyhét eseményeire!

Szünetel a szentmisék tartása

Az MKPK március 17-i közleményére tekintettel március 22-től visszavonásig templomunkban is szünetel a nyilvános szertartások, így pl. szentmisék és esküvők tartása. Kivételt csak a temetések jelentenek, melyekre minél kisebb körben kell sort keríteni. Egyházközségünk területén szabadtéri misét nem tartunk.

Felhívjuk a testvérek figyelmét, hogy az Úr napjának megszentelése továbbra is érvényes parancsolat, azt több egyéni vagy családi imával, a Szentírás olvasásával, vagy szentmise közvetítés megtekintésével teljesíthetik.

Erdő Péter bíboros imádsága járvány idején

Erdő Péter bíboros, prímás kifejezi együttérzését és közelségét a koronavírus-fertőzésben szenvedőkkel hazánkban és határainkon túl. Mindenkit arra buzdít, hogy legyen figyelmes és mindent tegyen meg a járvány továbbterjedésének megakadályozása érdekében és kéri az alábbi fohász elimádkozását.

Mindenható Urunk, atyáink Istene!

Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.

Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra.

Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk.

Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.

Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk!

Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!

Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk!

Ámen.

Imáinkkal és példánkkal erősítsük a bizalmat Istenben és egymásban – Az MKPK közleménye

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) a rájuk bízottakért érzett felelősségtől vezérelve a koronavírus-járvány Magyarországon való megjelenése miatt meghirdetett veszélyhelyzetben visszavonásig a következő rendelkezéseket lépteti életbe, hacsak az illetékes megyéspüspök másként nem rendelkezik.

1. A templomok mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat nem zárjuk be. Mégis felelősen és körültekintően kell eljárni, ezért a nyilvános liturgia 2020. március 22., nagyböjt 4. vasárnapjától a templomokban szünetel. Egyetlen kivétel a temetés, amelyet egyszerű formában, röviden kell megtartani.

2. A paptestvéreket kérjük, hogy továbbra is tartsanak templomainkban vagy megfelelő kápolnában szentmiséket, tanúságot téve arról, amit a Katolikus Egyház Katekizmusa is tanít, hogy az Eucharisztia az Egyház életének középpontja (KEK 1343.). A már felvett miseszándékok így, sine populo módon engedélyezetten elvégezhetők vagy az Egyházi Törvénykönyv rendelkezése értelmében áthelyezhetők (CIC 1309. k.). A híveket pedig arra bátorítjuk, hogy otthonról kapcsolódjanak be a szent cselekménybe, ezzel is kifejezve, hogy minden szentmisében az egész Egyház egyesül Krisztus áldozatával (KEK 1369.).

3. Az Egyházi Törvénykönyv előírásai szerint a megyéspüspök, ha úgy ítéli meg, felmentést adhat a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól (CIC 87. k. 1. §., 1245. k.). Ezt a felmentést – a fertőzés elkerülése céljából – a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ordináriusai megadják.

4. A jelenlegi kivételes helyzetben is érvényesek a katekizmusban (KEK 2183.) és az Egyházi Törvénykönyvben (CIC 1248. k. 2. §) található előírások, amelyek szerint ha valaki számára súlyos okból lehetetlenné válik az eucharisztikus ünneplésben való részvétel, igen ajánlatos, hogy helyette töltsön kellő időt imádsággal – a Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével vagy más imával – egyénileg vagy a családban. Több helyen van online miseközvetítés. A közszolgálati televízió vasárnap és ünnepnapokon szentmisét közvetít azért, hogy megerősítést, vigasztalást és bátorítást nyerjenek azok, akik most nem tudnak részt venni vasárnapi szentmisén. A közvetítések rendjéről felületeinken tájékoztatást adunk.

5. A betegellátás és a gyóntatás és a rendkívüli áldoztatás tekintetében is mindenben kövessük az állami járványügyi előírásokat. A rendkívüli helyzetre való tekintettel – szintén visszavonásig, azonnali hatállyal – lehetővé tesszük az általános feloldozás megadását (CIC 961–963. k.).

6. Oktatási, szociális és egészségügyi intézményeinkben mindenben kövessük az állami előírásokat. A hatóságokkal mindenben működjünk együtt és legyünk figyelemmel az általuk adott általános irányelvekre.

7. A plébániai és a szerzetesközösségeket arra bátorítjuk, hogy – a járványügyi hatóságok előírásainak megtartása mellett – szervezzék meg a folyamatos imát a járvány érintettjeiért.

Jelen rendelkezés Magyarország latin szertartású egyházmegyéire érvényes.

A járvány időszaka rámutat törékenységünkre és arra, hogy a saját és mások életére vigyáznunk kell. Imáinkkal és példánkkal erősítsük a bizalmat Istenben és egymásban. Gyakoroljuk a nagylelkűség erényét, és ebben a helyzetben különösen is figyeljünk egymásra, főleg beteg és idős embertársainkra. Idős paptestvéreinket tisztelettel kérjük, hogy ebben a helyzetben különösen vigyázzanak egészségükre.

Budapest, 2020. március 17.

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia