A Hajdúböszörményi Római Katolikus Templom Felújítása

Beszámoló

A Római Katolikus Egyházközség 2013-ban támogatást nyert a 35/2013 (V.22.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó jogcím keretében, a hajdúböszörményi katolikus templom felújítására.
A támogatás összege: 13 603 530,- Ft
A megvalósítás 2014 júliusától decemberéig tartott.
A kivitelező cég: KI-THERM Kft.

A hajdúböszörményi katolikus templom felújításával a város egy impozáns épülete szépült meg, amely jelentős turisztikai vonzerővel bír. Nem csak a hívek számára lett ez a fejlesztés használható és látványos, hanem az ide érkező turisták is – a városkép szépülésével párhuzamosan – a hagyományokat őrző, de mégis a mai kor igényeinek és kényelmének megfelelő, megújult szolgáltatást vehetnek igénybe.
A felújítás által megvalósult a turisztikai vonzerő megnövekedése is, hiszen egy templom mindig szorosan hozzátartozik a városképhez, és bármely település esetén turisztikai célpontot jelent. A HACS településein jelentős a fürdőturizmus, valamint környezeti látványosságokat célba vevő turizmus. Mivel ezek hosszabb távú itt tartózkodást igényelnek, a hajdúböszörményi templom felújítása kiváló kiegészítője lehet az ilyen irányú turisztikai látogatásoknak.
A megvalósult marketing-tevékenységgel, valamint az Önkormányzattal történő együttműködés igénybevételével a templom turisztikai szolgáltatásként való igénybe vétele is megvalósult.

A hajdúböszörményi római katolikus templom az 1332 körül épült Szent Miklós templom utódja. Zelemér Szent Andrásról nevezett templomát az 1332-37 évi pápai tizedjegyzék is említi. Az ebből megmaradt homlokzati toronyrész a város határában a zeleméri pusztatorony, neves műemlék. Ezek a középkori templomos helyek a török időkben elpusztultak. Az 1610-es évektől kezdve a hívek 1814-ig Újfehértóhoz, utána Balmazújvároshoz tartoztak. 1861-63 között az érsek Grieger István balmazújvárosi építész tervei alapján templomot építtetett, s azt 1863. december 20-án Szent István király tiszteletére felszentelték. Az egy manuálos nyolcregiszteres orgonát Kobza Ágoston egri mester készítette 1865-ben.
Az épület jelenleg helyi védelem alatt áll, amely szabadonálló beépítési móddal került elhelyezésre a telkén. Az elektromos ellátáson kívül nincs egyéb közmű benne. A homlokzati vakolat jelentősen sérült, ez visszaállításra került. A belső sérült, nedves vakolat szintén leverésre és cserére került. Ezen kívül megvalósult a napelemre kapcsolt infrafűtés a templomban.

A projekt során Hajdúböszörmény egyik látványos, épülete újult meg, amely nem csak a templomot használó hívek számára lesz használható, hanem az ide látogató turisták számára is.
A hajdúböszörményi római katolikus templom felújítása a következő tevékenységeket tartalmazta:
– a templom külső felújítása: vakolás, festés
– a templom belső festése
– az elektromos energia ellátás korszerűsítése, valamint tervszerű megvalósítása
– az elektromos energia ellátás megújuló energiával történő kiegészítése, amely napelem és házi kiserőmű berendezés valamint infrafűtés alkalmazását takarja
Az egyházközség a templomfelújítást együttműködés keretében valósította meg, melyhez Hajdúböszörmény Város Önkormányzata volt a partner.

A közösségre gyakorolt hatás mellett nagyon fontos kiemelni a felújítás környezeti hatását is. Ennek a helyi védelem alatt álló templomnak a felújításával megvalósult a templom állagmegóvása és a város egyik kulturális értékének megőrzése. Környezeti hatásként értékelhető a napelem és az infrafűtés felszerelése, melynek hatására a környezetkárosító anyagok kibocsátása csökken, valamint költséghatékonyság növekedésével is jár a korszerűsítés.
A fejlesztés a gyülekezet életében a közösséghez tartozás élményét fogja erősíteni, és ennek hatására bővülhet is a gyülekezet.
Szélesebb körben jó hatást gyakorolhat a közösségre templom felújítása által megnövekedő turisztikai látogatottság is, hiszen a közösséghez tartozás érzését erősíti, ha a település jó hírét viszik el az ide látogató turisták.


l1 l4
l2l3