A Római Katolikus Templom és plébánia felújítása 3. ütem

RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM ÉS PLÉBÁNIA FELÚJÍTÁSA
BALMAZÚJVÁROS, 2014.
Lezárult a balmazújvárosi Katolikus Templom és Plébánia felújításának 3. üteme
A hajdúböszörmény-balmazújvárosi Római Katolikus Egyházközség közel 15 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013.  (V.22.)  VM rendelet alapján.
A beruházás szerves folytatása a Katolikus Templom 2009-ben és 2011-ben megvalósított fejlesztéseinek, melynek eredménye hogy Balmazújváros egyetlen katolikus temploma és a hozzá tartozó plébánia épülete méltóképp szolgálhassa a balmazújvárosi katolikus, templomba járó közösséget, valamint használható közösségi színtere legyen az itt megvalósuló rendezvényeknek, hogy így a szűkebb katolikus közösség mellett az egész város lakosságának javát is szolgálja.
Az 1. és 2. ütemben felújított, és energetikailag korszerűsített épületek a 3. ütem felújítási tevékenységeivel váltak igazán méltóvá rendeltetésükhöz. Ebben az ütemben megvalósult a plébánia homlokzati hőszigetelése, majd ezt követően új nemes vakolatot és festést kapott az épület. Megtörtént a plébánia elavult ablakainak cseréje. A templomban a fő bejárati ajtó cseréje valósult meg, valamint elkészült egy fal az orgona mellé, amelynek az energiahatékonyság szempontjából van szerepe. Ezeken kívül elhelyezésre került 14 db, kézi faragással készült stáció kép.

A balmazújvárosi Római Katolikus Templom és Plébánia felújítása, mint közösségi tér fejlesztés megvalósulásával a településen élők életminősége javul, abban a tekintetben, hogy kibontakozásra kerül a közösségi élet, erősödik a helyi identitástudat. A városközpont egyik jellegzetes épületének végleges megújulásával vonzóbb városkép teremtődött mind a helyi lakosok, mind pedig az ide látogatók számára is.
Történelmi egyházként a katolikus templom nem csak a katolikus hívők számára jelent közösségi teret, hanem az egész város számára is, hiszen a felújítás és az eszközbeszerzés megvalósulása után rendezvények színteréül is szolgál majd.
Kapcsolat:
Római Katolikus Egyházközség – Balmazújváros
Kocsis Gábor plébános
4060 Balmazújváros, Kossuth tér 17.