Farsangi mulatság gyerekeknek

Kedves hittanos gyerekek!

Szeretettel várunk benneteket 2020. február 8-án, szombaton délelőtt 10 órára a plébániára egy játékos farsangi összejövetelre! Aki szeretne, álarcot, jelmezt, és egy csomag perecet vagy egy doboz üdítőt is hozhat magával!

Aranka néni (Molnár Aranka hitoktató)

Hittanórák Hajdúböszörményben

Molnár Aranka hitoktató hittanórái

HÉTFŐ: Hajdúböszörményi Eötvös József Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4220 Hajdúböszörmény, Árpád u. 22.

KEDD: Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 12. Hajdúböszörményi Bocskai István Általános Iskola 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 11.

SZERDA: Hajdúböszörményi Bethlen Gábor Általános Iskola 4220 Hajdúböszörmény, Tizenhárom vértanú u. 1.

CSÜTÖRTÖK: Hajdúböszörményi Eötvös József Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4220 Hajdúböszörmény, Árpád u. 22.

PÉNTEK: Középkerti Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 4220 Hajdúböszörmény, Erdély u. 37.

Hasulyó János atya hittanórái:

HÉTFŐ-PÉNTEK: (Heti két hittan óra) Baltazár Dezső Református Általános Iskola 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 10.

Szent László Imaszövetség

Január 5-én, a hónap első vasárnapján celebrált szentmisébe foglalva tartott plébános atya templomunkban szentségimádást, mellyel a Szent László Imaszövetség tagjai is teljesíthették vállalásukat.

Az imaszövetség céljára januárban az alábbi rózsafüzér titkot imádkozzuk: akit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.

Nagykilenced “kihívás” a NEK jegyében

Január 3-án, a hónap első péntekén egyházközségünk tagjai is nagykilencedet kezdtek a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készület jegyében.

Mi a nagykilenced?
Jézus a XVII. században 12 ígéretet tett Alacoque Szent Margitnak. Az egyik ezek közül a nagykilenceddel kapcsolatos: „Szívem határtalan irgalmasságában megígérem neked, hogy Szívem mindenható szeretete megadja a végső bűnbánat kegyelmét mindazoknak, akik kilenc egymás utáni hónap első péntekén megáldoznak. Nem halnak meg kegyelem nélkül, se a nekik szükséges szentségek vétele nélkül. Isteni Szívem biztos menedékük lesz az utolsó pillanatban.”
Ez Jézus legnagyobb biztatása, hiszen az üdvösségünknél nincs fontosabb.

Mit tegyünk hát? Járuljunk szentáldozáshoz január 3-tól szeptember 4-ig minden hónap első péntekén, és ha szükséges, előtte végezzünk szentgyónást!

Készüljünk együtt az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra! Nagykilenced kihívásra fel!

Forrás: 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Facebook oldala

Hirdetések I. 6-12.

A szentmisék az alábbi időpontokban kezdődnek:

  • szerdán 7:30,
  • pénteken 16:00,
  • vasárnap (Urunk megkeresztelkedésének ünnepén) 10:30 órakor.

Házszentelést kérni a sekrestyében való feliratkozással lehet.

Egyházközségünkben májusban bérmálják meg az arra felkészülteket. A szentség kiszolgáltatásának feltétele, hogy a jelentkező szentmisére és oktatásra járjon. Az első felkészítő oktatást január 12-én vasárnap, a szentmise után tartják a plébánián.

Hirdetések XII. 23-29.

Az ünnepi szentmisék kezdődnek:

  • Kedden 18 órakor, előtte 17:30-tól a hittanos gyerekek pásztorjátéka
  • Szerdán (Karácsony első napján) 10:30-kor,
  • Csütörtökön (Karácsony másnapján) 10:30-kor,
  • Pénteken 16:00-kor,
  • Vasárnap (Szent Család vasárnapján) 10:30-kor. A szentmisébe foglaljuk évvégi hálaadásunkat is, utána kötetlen együttlétre és agapéra hívjuk a testvéreket, melyre a finom falatokat szívesen fogadjuk.

A karácsonyfák felállítására és a betlehemi jelenet berendezésére hétfőn 9:00-kor kerül sor, várjuk a segítő testvérek megjelenését.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik ez évi egyházközségi hozzájárulásukat már megfizették! Kérjük, hogy akik ezt eddig elmulasztották, szintén rendezzék!

Lelkigyakorlatos szentbeszédek II.

Advent harmadik vasárnapja után, 2019. december 16-án és 17-én Tóth László atya, a debreceni Megtestesülés- templom plébánosa végezte egyházközségünkben a szentmisét. Az ő prédikációja, elmélkedése segített bennünket az ünnepre való felkészülésben. A kétnapos lelkigyakorlatra többen elfogadták meghívásunkat a balmazújvárosi és a helyi görög katolikus egyházközségből is. Tóth László atya tanításait Üregi Éva tanárnő jegyezte le, ezeket most két részletben közöljük.

2019. december 17.

Tóth László atya lelkigyakorlatunk második estéjén a szeretetről osztotta meg velünk gondolatait, tanítását.

Azt kérte, öltöztessük lelkünket, szívünket is ünnepi díszbe, ugyanúgy, ahogy ünnepi környezetünkkel is tesszük adventben. Ehhez pedig a SZERETET a méltó ünnepi dísz- mondta az atya.

Könnyű kimondani ezt a szót, hogy szeretet. A gyakori, tartalom nélküli használat miatt néha már elcsépeltnek érezzük a fogalmat.
Tudósok kérdeztek meg 4- 8 éves gyerekeket arról, hogy számukra mit jelent ez a szó. Válaszaikból kiderült, hogy biztonságot, önzetlen segítést, a másik emberrel szembeni jóakaratot értik a szeretet fogalmán.

László atya azt is elmondta, hogy a szeretet nem csak egy emberi érzés. Annál több: tudatos, akarati cselekvés. Abban nyilvánul meg, hogy a másik ember javára cselekszem, előmozdítom az üdvösségét, az örök boldogságát. Így érthetjük meg Jézus parancsát az ellenségszeretetről. Minden embernek a javát kell akarnunk. Szeretni az tud, aki akar. Szeretetünk eredményeként mi is teljesebbek leszünk emberségünkben.

A Biblia írja, hogy Isten maga a Szeretet. Isten szüntelen cselekvésben van a Szentháromságban: adás és elfogadás jellemzi. Jézus bűnbocsánatot ad, elfogad, de meg is változtat. A szeretet forrása maga az Isten. A szeretetben erő, energia, mozgás, cselekvés van, tehát élet van.

László atya felolvasott egy részletet Székely János püspök atya „A szeretet rendje” című írásából. Ebben szerepel az a gondolat, hogy a világ jóságból és szeretetből lett. Így az életben a szeretet a természetes, a gonoszság a logikátlan dolog.
Emberi természetünkhöz hozzátartozik a szeretet, a jóság, az irgalom. A megbocsátó szeretetnek különösen nagy ereje van. Ez mutatkozik meg abban is, ahogy Jézus a házasságtörő asszonnyal bánik.

Az atya arra biztatott bennünket, hogy ne cipeljük a haragot, bocsássunk meg a másik embernek, és imádkozzunk egymásért. A szeretet a pici dolgokban is benne van. Nem kell mindig nagy tettekre gondolni. Azt adjuk, amink van, és amikor szükség van rá, de ezzel sokszor késlekedünk. Kezdjük el továbbadni azt a jót, szeretetet, amit Istentől kaptunk.
Isten szeretete láthatóvá vált Jézus Krisztusban, s azóta is közöttünk van. László atya az Add tovább! című svéd verset olvasta fel nekünk prédikációja végén.

E. Isenhour:

Add tovább!

Ha van valamid, ami jó,
Ami barátaiddal megosztható,
Legyen bár csak egy apróság:
Hozhatja Isten áldását.
Add tovább!

Lehet, hogy csak egy dal, mely vidám,
De segít megharcolni egy-egy csatát.
Lehet, hogy egy könyv, mely érdekes,
Egy kép vagy pillantás, mely kellemes.
Add tovább!

Ne feledd a másik fájdalmát!
Te kell, hogy segítsd az úton tovább.
Egy kedves szó vagy egy mosoly
Áldás lehet a másikon.
Add tovább!

Ha tudsz egy kedves történetet,
Vagy hallottál az utcán jó híreket,
Vagy jó könyvet rejt a szobád,
Mely segít elűzni a másik bánatát,
Add tovább!

Ne légy önző a szívedben,
De viselkedj a legnemesebben.
Tedd a közösbe kenyered,
Hogy társaid is egyenek.
Add tovább!

Ha Isten meghallgatta imád,
S az égből áldást küldött le rád,
Ne tartsd meg csak magadnak,
Míg mások sírnak, jajgatnak.
Add tovább!

Lelkigyakorlatos szentbeszédek I.

Advent harmadik vasárnapja után, 2019. december 16-án és 17-én Tóth László atya, a debreceni Megtestesülés- templom plébánosa végezte egyházközségünkben a szentmisét. Az ő prédikációja, elmélkedése segített bennünket az ünnepre való felkészülésben. A kétnapos lelkigyakorlatra többen elfogadták meghívásunkat a balmazújvárosi és a helyi görög katolikus egyházközségből is. Tóth László atya tanításait Üregi Éva tanárnő jegyezte le, ezeket most két részletben közöljük.

2019. december 16.

László atya első napi elmélkedését azzal kezdte, hogy sokan panaszkodnak, mennyi teendő van az ünnepek előtti napokban: takarítás, bevásárlás, ajándékok beszerzése, stb.
Ilyenkor biztosan mindenki megteszi a következő néhány dolgot: listát ír az elvégzendő dolgokról, elvégzi a szükséges takarítást és feldíszíti a lakást.
Ha csak ennyit teszünk, akkor az ünnep mitől lesz számunkra karácsony? Ha csak ennyiben merül ki az előkészületünk, ez az ünnep is csak egy családi és baráti összejövetel, bőséges evés, ivás, stb. lesz.

Hívő ember számára a karácsony előtti teendők listáján ott szerepel: ISTEN SZERETETE. „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki benne hisz, az el ne vesszen, hanem örökké éljen.” (Jn 3,16) Isten szeretete abban nyilvánul meg, hogy egyszülött fiában megtörtént a megtestesülés, Jézus emberré lett, közöttünk élt és él. Így mindenképpen ott szerepel a listánkon az első helyen: JÉZUS. De ha ő nincs jelen az életünkben, akkor a karácsonyunk olyan, mintha a születésnapos személy, az ünnepelt nem lenne jelen a születésnapi összejövetelen.

TITOK és BIZALOM. A Megváltó születését hittel, bizalommal várták a választott nép körében. Misztérium volt, de a bizalom által vezetve rátaláltak Jézusra a pusztában tanyázó pásztorok és a napkeleti bölcsek is

Karácsony előtt elvégezzük otthon a takarítást is. Miért van erre szükség? Eltávolítjuk a koszt, a piszkot lakásunkból az ünnep előtt. A piszok, a kosz fogalmát úgy fogalmazhatnánk meg, hogy az valami oda nem illő dolog, nem az adott környezetbe való dolog. A lelki életünkkel kapcsolatban is el kell végeznünk a takarítást. Ezt nem tudjuk elvégezni egyszerű porszívózással, hanem a lelki tisztulásunkra való a gyónás. Távolítsuk el életünkből, lelkünkből, ami nem oda való. Vigyük Isten elé a bűneinket, szabaduljunk meg tőlük.

A takarítást követi a rendrakás. Helyére kerülnek a dolgok a lakásban. Tegyük meg ezt mi is, de ne csak a látható külső környezetünkben! Vizsgáljuk meg, helyén vannak-e a dolgok az életünkben. Az Istennel való kapcsolatunk van-e a fő helyen? Rendben vannak-e az emberi kapcsolataink a családban, a munkahelyen, a baráti, ismerősi környezetünkben?
Ezekkel a gondolatokkal biztatott bennünket László atya önvizsgálatra, elmélkedésre, bűnbánatra, hogy a KARÁCSONY a Megváltó születésének ünnepe legyen számunkra is.

“Örüljetek” – Elmélkedés Advent 3. vasárnapja elé

E heti lelki olvasmányunk szerzője Czopf Éva Klára nővér, Szent Ferenc Kisnővérei közösségének tagja, a bükkszentkereszti Betlehem Lelkigyakorlatos Ház vezetője. Gondolatait kérésünkre, honlapunk olvasói számára jegyezte le.

Advent harmadik (Gaudete/öröm) vasárnapján a szentmise kezdőéneke: „Gaudete in Domino…”, „Örüljetek az Úrban szüntelenül: újra csak azt mondom, örüljetek, az Úr közel van!” (Fil 4,4.5)
Isten az Egyház által tanít, hogy még a bűnbánatunk idején is felcsillanjon az öröm. Jézus gyermekkorának eseményeit „örvendetes titkokként” szemléljük. Keresztelő János már Erzsébet méhében felujjong, Szűz Mária szinte együtt ujjong vele. Az angyalok nagy örömet hirdetnek a pásztoroknak, hiszen Isten meglátogatta népét, megemlékezett szövetségéről. Ígéretei most teljesednek be! „Nagy dolgot tett az Úr velünk, ezért örvendezünk.” (Zs 126) „Isten országa igazság, béke és öröm a Szentlélekben” (vö. Róm 14,17).
Amikor Isten örömre hív, legbensőnket, a szívünket szólítja meg. Nem örömérzést kér tőlünk, hanem az Ő jóságos Jelenlétére és ígéreteire épített életformát: a belső öröm melletti rendszeres szívbeli döntést, elköteleződést, felelősségvállalást. „A mi erősségünk az Úrban való öröm” (vö. Neh 8,9-10).
„Beteljesedett az idő, és elközelített az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban!” (Mk 1,15) „Milyen örömhírben? Amely Isten országa közelségét hirdeti. Az evangélium, bár állandóan radikális lemondásra hív, mindig örömhír marad: a tanítvány nem az, aki veszít, hanem aki talál; nem az, aki elhagy, hanem aki megragad; nem az, aki fizet, hanem aki nyer. Azért ad el mindent, mert kincset talált.” (R. Guardini)
„Amikor Jézus örömének teljességét adja, kiemeli, hogy a tanítványok maradjanak meg benne: ’Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen tibennetek is, és teljes legyen az örömötök.’ (Jn 15,11). ’Boldog a szem, amely látja, amit ti láttok’ (Lk10,23). Ha valaki az Evangéliumban ’ujjong az örömtől’, annak egyetlen oka, hogy találkozott Krisztussal, és befogadta üzenetét.” (A. Pigna)
„Így most titeket is szomorúság fog el, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és örömötöket senki sem veheti el tőletek.” (Jn 16,22)
Létezik elvehetetlen öröm? → Maga Emmanuel = Velünk az Isten! Szeretetből teremtett, gondoskodik, szabaddá tett, saját Testét, Vérét, Lelkét adta. Ezért tudunk szeretni. Isten nem fárad bele, hogy irgalmazzon. Nem vagyunk kényszerpályán, a bűnnek nincs hatalma felettünk. Semmi sem árthat, és minden a javunkra válik… és sorolhatnánk még hosszasan a sziklaszilárd öröm okait.
„A szenvedés nem mond ellent az alapvető örömnek, hanem egy másik síkon helyezkedik el. Avilai Szent Teréz szerint ’akié Isten, annak semmi sem hiányzik.’ De ettől még érezhetünk pl. fájdalmas űrt, ha el kell válnunk egy szeretett személytől. Ez azonban egyáltalán nem zavarja meg azt a tökéletes örömöt, amelynek forrása a központban/szívünkben van… Örömünk nem külső dolgoktól függ, hanem attól, hogyan reagálunk azokra. (W. Stinissen)
1982-ben életgyónásomban egy pap figyelmeztetett, hogy ne komolyan venni akarjam az örömhírt, hanem örüljek neki. Akkor kezdtem el rendszeresen hálát adni azért, hogy megkaptam a Szentlelket, és rövidesen új – addig ismeretlen – örömöt tapasztaltam: az Isten Jelenlétéből fakadó, a hangulatomtól független, biztonságos, belső örömöt, aminek semmi külső kiváltó okát nem találtam. Addig zavart a „boldog vagy-e” kérdés, hiszen mindig hullámoztam: hol igen, hol nem. Ekkor viszont épp ez a körülményektől független öröm/boldogság jelent meg bennem.
„Valódi énünk felfedezése leírhatatlan örömet okoz, a felszabadulás örömét. De ezt csak az önző én elvesztése, a dédelgetett illúziókkal való leszámolás teszi lehetővé. Minél jobban megnyílunk Isten örömére, annál többet kapunk belőle.” (J. Main)
„Ha az ember elfogadja szenvedést, megtapasztalja az örömet, amelyet a csalódások és kudarcok már nem képesek megzavarni.” (A. Louf)
„Aki kívánságai teljesülésétől függ, az mindig szomorú, ha nem kapja meg, amit szeretne. Fontos felfedezni, hogy a valódi öröm forrása, az élet beteljesedése bennünk van.” (A. Grün)
Isten szüntelenül felkínálja, hogy Ő „Jahve, Emmanuel: itt vagyok – egészen közel”! Ő sosem késlekedik, mivel az örök MOST-ban él. Ám ránk türelemmel vár, hogy mi is örömmel valljuk és éljük az adventi készület és a karácsonyi ünnepnapok idején is: „én is itt vagyok Számodra – egészen közel!”

Czopf Éva Klára TORG

Hirdetések 2019. XII. 02-08.

A szentmisék rendje
Szerdán 7:30-kor,
Pénteken 16:00-kor,
Vasárnap 10:30-kor kezdődik a szentmise.

A Szent László Imaszövetség tagjai e hónapban a következő rózsafüzér titkot imádkozzák: “akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál”!

A pásztorjátékban szereplő gyerekeket péntekenként 16:30-ra várják a plébániára.

Templomunkban december 16-17-én, 17:00-kor kezdődő szentmiséken tartunk adventi lelkigyakorlatot. A szentmisék előtt és alatt lehetőség lesz szentgyónás végzésére. A szentbeszédeket Tóth László atya, a debreceni Megtestesülés templom plébánosa mondja majd.