Babits Mihály: Balázsolás

Szépen könyörgök, segíts rajtam, Szent Balázs!
    Gyermekkoromban két fehér
gyertyát tettek keresztbe gyenge nyakamon
    s úgy néztem a gyertyák közül,
mint két ág közt kinéző ijedt őzike.
    Tél közepén, Balázs-napon
szemem pislogva csüggött az öreg papon,
    aki hozzád imádkozott
fölém hajolva, ahogy ott térdeltem az
    oltár előtt, kegyes szokás
szerint, s diákul dünnyögve, amit sem én,
    s ő se jól értett. De azért
te meghallgattad és megóvtad gyermeki
    életem a fojtogató
torokgyíktól s a veszedelmes mandulák
    lobjaitól, hogy fölnövén
félszáz évet megérjek, háladatlanul,
    nem is gondolva tereád.
Óh ne bánd csúf gondatlanságom, védj ma is,
    segíts, Sebasta püspöke!
Lásd, így élünk mi, gyermek módra, balgatag,
    hátra se nézünk, elfutunk
a zajló úton, eleresztve kezetek,
    magasabb szellemek – de ti
csak mosolyogtok, okos felnőttek gyanánt.
    Nem sért ha semmibe veszünk
s aztán a bajban újra visszaszaladunk
    hozzátok, mint hozzád ma én
reszkető szívvel… Mosolyogj rajtam, Balázs!
    ki mint a szepegő kamasz,
térdeplek itt együgyű oltárod kövén –
    mosolyogj rajtam, csak segíts!
Mert orv betegség öldös íme engemet
    és fojtogatja torkomat,
gégém szűkül, levegőm egyre fogy, tüdőm
    zihál, s mint aki hegyre hág,
mind nehezebben kúszva, vagy terhet cipel,
    kifulva, akként élek én
örökös lihegésben. S már az orvosok
    kése fenyeget, rossz nyakam
fölvágni, melyet hajdan oly megadón
    hajtottam gyertyáid közé,
mintha sejtettem volna már… Segíts, Balázs!
    Hisz a te szent gégédet is
kések nyiszálták, mikor a gonosz pogány
    kivégzett: tudhatod, mi az!
Te ismered a penge élét, vér izét,
    a megfeszített perceket,
a szakadt légcső görcseit, s a fulladás
    csatáját és rémületét.
Segíts! Te már mindent tudsz, túl vagy mindenen,
    okos felnőtt! Te jól tudod,
mennyi kínt bír el az ember, mennyit nem sokall
    még az Isten jósága sem,
s mit ér az élet… S talán azt is, hogy nem is
    olyan nagy dolog a halál.

Hirdetések I. 20-26.

A szentmisék rendje:

 • Szerdán 7:30-kor,
 • Vasárnap, Isten Igéjének vasárnapján 10:30-kor kezdődik a szentmise.
 • Pénteken elmarad a szentmise és az elsőáldozásra való felkészítés is.

A vasárnapi ünnep kapcsán buzdítunk mindenkit, hogy a héten forgassák többet a Bibliát.

Városunkban január 22-26. között, 18:00 órai kezdéssel tartják meg az ökumenikus imahét alkalmait.

Bemutatkozás – Molnár Aranka hitoktató

A közösségünkhöz lazábban kapcsolódó szülők talán leginkább a karácsonyi pásztorjáték tanítása révén ismerhetik hitoktató nőnket, Molnár Arankát. Az alábbiakban az ő bemutatkozását olvashatják.

Hitoktatás és pásztorjáték

2013 szeptemberében kaptam meghívást Kocsis Gábor atyától, hogy a hajdúböszörményi római katolikus egyházközség hitoktatója legyek. Három évvel később új plébánosunk, Hasulyó János atya is megbízott ezzel a nemes feladattal.

Az iskolai hitoktatáson kívül különféle programokat szervezek a gyerekeknek. Az elmúlt hét év karácsonyi pásztorjátékaira mindig örömmel készültem, némelyik szövegét saját magam írtam. Elkészítettem a kellékeket, és zeneileg is igyekeztem színesebbé varázsolni. Gitárral, zongorával kísértem az előadást, a gyerekek közül pedig volt, aki hegedűn vagy fuvolán játszott. Időközben újabb két egyházközségben vállaltam kántori szolgálatot, ezért a tavalyi pásztorjáték előadásán már nem tudtam részt venni. A gyerekek így önállóan, szülői segítséggel ügyesen előadták! Büszke vagyok rájuk! Van, aki óvodás kora óta szerepel; s ha nincs elég jelentkező, néha két-három szerepet is elvállal!

Az elmúlt hét év alatt összesen negyven gyereket tudtam bevonni valamelyik pásztorjátékba. Vannak, akik azóta más városba költöztek, vagy már lassan az érettségire készülnek. Itt Szenes József atya szavait idézem: „Aki egyszer is szerepet vállalt egy ilyen előadásban, az majd felnőtt korában is emlékezni fog rá!” Bízom benne, hogy ez valóban így lesz.

De nemcsak a pásztorjáték, hanem az adventi kézműves foglalkozások, a gitáros gyerekmisék, gyermeknapok, rajzkiállítások, hittanos kirándulások vagy a nyári szalonnasütések élményei mind azt a tudatot fogják erősíteni benne, hogy jó itt lenni, jó egy közösséghez tartozni. S ha élete folyamán távol kerül egy bizonyos időre a templomtól, egyszer még vissza fog térni, s rájön, hogy érdemes volt hittanra járni, tanulni, ezáltal is közelebb kerülni egymáshoz és a jó Istenhez.

Molnár Aranka hitoktató

Farsangi mulatság gyerekeknek

Kedves hittanos gyerekek!

Szeretettel várunk benneteket 2020. február 8-án, szombaton délelőtt 10 órára a plébániára egy játékos farsangi összejövetelre! Aki szeretne, álarcot, jelmezt, és egy csomag perecet vagy egy doboz üdítőt is hozhat magával!

Aranka néni (Molnár Aranka hitoktató)

Hittanórák Hajdúböszörményben

Molnár Aranka hitoktató hittanórái

HÉTFŐ: Hajdúböszörményi Eötvös József Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4220 Hajdúböszörmény, Árpád u. 22.

KEDD: Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 12. Hajdúböszörményi Bocskai István Általános Iskola 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 11.

SZERDA: Hajdúböszörményi Bethlen Gábor Általános Iskola 4220 Hajdúböszörmény, Tizenhárom vértanú u. 1.

CSÜTÖRTÖK: Hajdúböszörményi Eötvös József Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4220 Hajdúböszörmény, Árpád u. 22.

PÉNTEK: Középkerti Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 4220 Hajdúböszörmény, Erdély u. 37.

Hasulyó János atya hittanórái:

HÉTFŐ-PÉNTEK: (Heti két hittan óra) Baltazár Dezső Református Általános Iskola 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 10.

Szent László Imaszövetség

Január 5-én, a hónap első vasárnapján celebrált szentmisébe foglalva tartott plébános atya templomunkban szentségimádást, mellyel a Szent László Imaszövetség tagjai is teljesíthették vállalásukat.

Az imaszövetség céljára januárban az alábbi rózsafüzér titkot imádkozzuk: akit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.

Nagykilenced “kihívás” a NEK jegyében

Január 3-án, a hónap első péntekén egyházközségünk tagjai is nagykilencedet kezdtek a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készület jegyében.

Mi a nagykilenced?
Jézus a XVII. században 12 ígéretet tett Alacoque Szent Margitnak. Az egyik ezek közül a nagykilenceddel kapcsolatos: „Szívem határtalan irgalmasságában megígérem neked, hogy Szívem mindenható szeretete megadja a végső bűnbánat kegyelmét mindazoknak, akik kilenc egymás utáni hónap első péntekén megáldoznak. Nem halnak meg kegyelem nélkül, se a nekik szükséges szentségek vétele nélkül. Isteni Szívem biztos menedékük lesz az utolsó pillanatban.”
Ez Jézus legnagyobb biztatása, hiszen az üdvösségünknél nincs fontosabb.

Mit tegyünk hát? Járuljunk szentáldozáshoz január 3-tól szeptember 4-ig minden hónap első péntekén, és ha szükséges, előtte végezzünk szentgyónást!

Készüljünk együtt az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra! Nagykilenced kihívásra fel!

Forrás: 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Facebook oldala

Hirdetések I. 6-12.

A szentmisék az alábbi időpontokban kezdődnek:

 • szerdán 7:30,
 • pénteken 16:00,
 • vasárnap (Urunk megkeresztelkedésének ünnepén) 10:30 órakor.

Házszentelést kérni a sekrestyében való feliratkozással lehet.

Egyházközségünkben májusban bérmálják meg az arra felkészülteket. A szentség kiszolgáltatásának feltétele, hogy a jelentkező szentmisére és oktatásra járjon. Az első felkészítő oktatást január 12-én vasárnap, a szentmise után tartják a plébánián.

Hirdetések XII. 23-29.

Az ünnepi szentmisék kezdődnek:

 • Kedden 18 órakor, előtte 17:30-tól a hittanos gyerekek pásztorjátéka
 • Szerdán (Karácsony első napján) 10:30-kor,
 • Csütörtökön (Karácsony másnapján) 10:30-kor,
 • Pénteken 16:00-kor,
 • Vasárnap (Szent Család vasárnapján) 10:30-kor. A szentmisébe foglaljuk évvégi hálaadásunkat is, utána kötetlen együttlétre és agapéra hívjuk a testvéreket, melyre a finom falatokat szívesen fogadjuk.

A karácsonyfák felállítására és a betlehemi jelenet berendezésére hétfőn 9:00-kor kerül sor, várjuk a segítő testvérek megjelenését.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik ez évi egyházközségi hozzájárulásukat már megfizették! Kérjük, hogy akik ezt eddig elmulasztották, szintén rendezzék!